Vraag hier uw LOGIN als mede-eigenaar. Demandez ici votre LOGIN de copropriétaire.

    De mede-eigenaar verklaart hierbij zijn/haar emailadres ter beschikking te stellen en toestemming te verlenen :
    Par la présente, le copropriétaire déclare mettre son adresse électronique à disposition et accorde sa permission :

    Syndicus en raad van mede-eigendom verklaren uw persoonsgegevens enkel in het kader van het beheer van Residentie Wellington te zullen gebruiken en vertrouwelijk om te gaan met de door u verstrekte gegevens.
    Le syndic ainsi que le conseil de copropriété déclarent d’utiliser vos données personnelles uniquement dans le cadre de la gestion de la Résidence Wellington et vous assurent de traiter les informations que vous fournissez de manière confidentielle.