Laat hier weten of u geïnteresseerd bent om eventueel deel te nemen aan een groepsaankoop voor afstandsbedieningen.        Faites-nous savoir si vous souhaitez participer à un achat groupé de télécommandes.

  Hierbij maak ik als mede-eigenaar mijn interesse kenbaar voor eventuele deelname aan de groepsaankoop voor afstandsbedieningen van de garagepoort.
  Dit formulier betekent nog geen deelname en houdt ook geen aankoopverplichting in.
  Prijsaanvragen worden uitgestuurd op basis van het aantal geïnteresseerde deelnemers, de prijs wordt kenbaar gemaakt van zodra u definitief deelneemt aan de groepsaankoop.

  Par la présente, j'exprime en tant que copropriétaire, mon intérêt pour la participation à l'achat groupé de télécommandes de porte de garage.
  Ce formulaire ne signifie pas encore participation et n'implique aucune obligation d'achat.
  Les demandes de prix seront envoyées en fonction du nombre de participants intéressés, le prix sera annoncé dès que vous participerez à l'achat groupé.